Votulastkrant logo

Van grauwe kantoren naar groen wonen in Lauwerecht Noord

Utrecht groeit. Voor een groot deel vindt deze groei plaats op locaties waar eerst weilanden lagen, zoals Leidsche Rijn en Voordorp. Soms wordt een gebied binnen de stadsgrens herzien. Oude woningen worden vervangen, zoals in de Staatsliedenbuurt al is gebeurd. In Lauwerecht Noord wordt een buurt die vooral uit kantoren bestond, omgevormd tot een woonwijk.

Een groot bouwproject geeft mogelijkheden voor grote kwaliteitsverbetering van het gebied. Dat is een breed begrip, maar als je denkt aan concrete zaken zoals bijvoorbeeld parkeerplekken, speelterreintjes voor de kleine wijkbewoners, groen en minder verkeer kan iedereen zich wel een verbetering voorstellen.Inspraak
Stel: je woont er of je gaat er wonen. Dan wil je dat het er veilig en gezellig is. In Utrecht kan iedere burger ideeën voor verbetering aandragen bij de gemeente. Dat gebeurt bij het Initiatievenfonds.
De gemeente beoordeelt een individuele aanvraag met de (langetermijn-) wijkplannen en de regels in de hand. Deze procedure betekent dat er veel tijd overheen kan gaan, en kan ook zorgen voor versnippering: allerlei kleine plannetjes zonder grote draagkracht van de wijkbewoners.

Oproep
De stem van de burger is belangrijk voor de stad, maar moet wel goed hoorbaar zijn. Lauwerecht had nog geen bewonersraad om duidelijk te maken wat de wensen van de buurtbewoners waren. Er werd een oproep gedaan om plaats te nemen in een Bewonersplatform. In dit platform konden alle verschillende aspecten van wonen, werken en leven in de wijk worden verzameld. Deze zouden als één plan naar buiten worden gebracht. Er meldden zich tientallen mensen aan. In mei 2017 kon The Social Firm, een Utrechtse organisatie, de eerste bijeenkomst houden voor wijkbewoners met ideeën en daadkracht.

Co-creatie
The Social Firm leidde de bewonersgroep naar de kortste weg: overleg met de instanties die te maken hebben met de ontwikkeling van het gebied. De projectontwikkelaars en Mitros toonden grote belangstelling voor het initiatief, en de eerste groep nam ook al deel aan bijeenkomsten. Deze manier van werken heeft de mooie naam ‘co-creatie’: samen de vernieuwing vormgeven. The Social Firm heeft met het Bewonersplatform een eindrapport opgesteld dat inmiddels is aangeboden aan de gemeente, met alle voorstellen voor kwaliteitsverbetering van het gebied.

Koekje erbij
Fleur, één van de kartrekkers, zegt: “Wij geloven in koekjes en lekkere dingen. Als we bij elkaar kwamen vonden wij gezelligheid heel belangrijk.” Natuurlijk was The Social Firm er vooral bij om de bewoners te helpen in een zo vroeg mogelijk stadium al met de bouwers en de gemeente in gesprek te gaan.

Gehoord
“Wat je beïnvloedingsruimte als bewoner is weet je nooit precies,” vertelt Fleur, “maar de tevredenheid over de uitvoering van de plannen is beduidend groter wanneer je vanaf het begin bent gehoord.” Het plan ziet er prachtig uit. Levendig, groen en veilig. De volgende zetten zijn aan de gemeente. Aan de inzet en de resultaten van het Bewonersplatform zal het niet liggen. NvD

Reageer

Met onderstaand formulier kunt u reageren op dit artikel. Alle velden zijn verplicht. Uw e-mailadres verschijnt niet op de site. Na het versturen van uw reactie ontvangt u een e-mail met daarin een link. U moet op die link klikken om de reactie op de site te laten verschijnen.

Reactie
Uw naam
Dit veld niet invullen!
Uw email
uw e-mailadres verschijnt niet op de site
 

Zoeken in votulastkrant.nl

Ook in deze krant

2018 no. 1, Januari

Einde aan overlast
lees artikel

Hello, goodbye!
lees artikel

Drie vrienden doppen hun eigen (koffie-)boontjes
lees artikel

Toen en nu
lees artikel

Van grauwe kantoren naar groen wonen in Lauwerecht Noord
lees artikel

De tuin van...de pastorie
lees artikel

Terug van weggeweest
lees artikel

Aan de keukentafel
lees artikel