Votulastkrant logo

Omrijden voor schonere lucht

In 2014 staan een aantal verkeersmaatregelen op de planning die ook gevolgen hebben voor Votulastbewoners. De plannen voor aanpassing van de kruispunten Adelaarstraat/ Bemuurde Weerd en Draaiweg/Lauwerecht zijn inmiddels door de gemeente gecommuniceerd. Om de verkeersveiligheid van deze onoverzichtelijke, drukke kruispunten te verbeteren zullen o.a. de opritten minder steil worden gemaakt en de wegprofielen verlegd en verbreed worden.

Een tweede grote verkeersmaatregel is onbekender in Votulast: een 'knip' bij de Monicabrug zal tot gevolg hebben dat er vanaf de Oudenoord niet meer richting de Daalsetunnel (en vice versa) gereden kan worden. De St. Jacobsstraat blijft wel bereikbaar, maar vanaf de Oudenoord rechts
afslaan de Weerdsingel Westzijde op is dan niet meer mogelijk.

schonere lucht
Onno van Schaick, projectleider van de Gemeente Utrecht: "Al in 2009 werd er in de Gemeenteraad besloten dat er omwille van de luchtkwaliteit in het Weerdsingelgebied verkeersmaatregelen genomen
moeten worden. De knip bij de Monicabrug moet ertoe leiden dat de verkeersdruk op de Oudenoord en de Weerdsingel afneemt en de lucht schoner wordt. Automobilisten worden gedwongen gebruik te maken van de binnenring die is ingericht om meer verkeer te verwerken. Die route wordt aantrekkelijker gemaakt door bijvoorbeeld de invoering van 'groene golven'."

sluipverkeer
De communicatie over het project is tot nu toe binnen Votulast minimaal geweest. Er is enkel gesproken met bewoners van wijken die last kunnen krijgen van sluipverkeer. In Pijlsweerd, Ondiep en Wijk C is overleg geweest over autowerende maatregelen zoals het plaatsen van (beweegbare) paaltjes. Zo wordt het onmogelijk om van de Oudenoord door te steken naar de Amsterdamse
Straatweg. De maatregel zal voor Votulastbewoners vooral gevolgen hebben voor hun rijroute de stad uit. Bewoners die bijvoorbeeld via de Daalsetunnel naar de A2 rijden, moeten straks via de Oudenoord of de Kardinaal de Jongweg/Brailledreef naar de Marnixlaan rijden om vervolgens via de Cartesiusweg de A2 te bereiken.

positief effect
Van Schaick: "De kilometers die worden omgereden worden in tijd gecompenseerd doordat men niet meer in de file staat op de Weerdsingel. Daarnaast verwachten we als positief effect van de maatregel dat de verkeersdruk op de Adelaarstraat en de Draaiweg mogelijk zal halveren. Er rijdt daar nu veel (sluip)verkeer van buiten de stad dat via die route de stad uit wil. Dat kan straks
niet meer."

juiste route
Om ervoor te zorgen dat bestuurders de juiste route kiezen, is goede bewegwijzering essentieel. Van Schaick: "Tijdens de wegwerkzaamheden zal de route ook al aangepast worden, hopelijk helpt dit in de gewenning." Ook heeft de gemeente contact met de bedrijven die navigatiesystemen maken zodat de juiste route daarin wordt opgenomen.

inloopbijeenkomst
Om de bewoners en ondernemers van Votulast te informeren over de gevolgen van de knip, organiseert de gemeente op 6 maart 2014 een inloopbijeenkomst waar vragen gesteld kunnen worden. Waar de bijeenkomst zal plaatsvinden wordt bekendgemaakt op: http://www.utrecht.nl/wijksitenoordoost/ In het vierde kwartaal van 2014 staan de eerste werkzaamheden voor uitvoering
gepland. Op 1 januari 2015 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. GM

Reacties

Wij zijn vier jaar geleden in de Adelaarstraat komen wonen. Een drukke straat, maar de verkeersdrukte was goed te hebben. In de afgelopen jaren hebben we een enorme toename van het verkeer, geconstateerd zowel vrachtverkeer als personenauto's . Voor oversteken kan je langewachttijd rekenen en schoon of veilig is het allerminst. De leefomgeving Adelaarstraat moet zeker verbeterd worden, wat mij beteft verliezen we dit niet uit het oog.
door Sylvia op zaterdag 15 februari 2014 om 13:57

Reageer

Met onderstaand formulier kunt u reageren op dit artikel. Alle velden zijn verplicht. Uw e-mailadres verschijnt niet op de site. Na het versturen van uw reactie ontvangt u een e-mail met daarin een link. U moet op die link klikken om de reactie op de site te laten verschijnen.

Reactie
Uw naam
Dit veld niet invullen!
Uw email
uw e-mailadres verschijnt niet op de site
 

Zoeken in votulastkrant.nl

Ook in deze krant

2014 no. 1, februari en maart

OPROEP
lees artikel

Omrijden voor schonere lucht
lees artikel

speelplekcheck: Het Lommer
lees artikel

Zeefdrukkerij Spant: oud ambacht met moderne techniek
lees artikel

Elfhonderd krantjes in vijfenzeventig minuten
lees artikel

Puur Beweging, yoga-café aan de Bemuurde Weerd
lees artikel

Hoe kon dat nou?
lees artikel

Huisarts verhuisd
lees artikel

Beest en baas: kikkers en gekko
lees artikel

Votulastladder
lees artikel